Vodní separátory WS

Účinný separátor kapaliny ze systémů stlačeného vzduchu.WS WaterSeparator_w

WS odlučovače vody od Parker|Zander jsou navrženy tak, aby efektivně odlučovaly a byly schopny odstranit velké množství kontaminací ze systémů stlačeného vzduchu. WS série separátorů vody bude efektivně odstraňovat vodu ve formě kapek, stejně tak i chladičů a kondenzačních sušičů. Jejich úroveň účinnosti pokrývá široký rozsah provozních parametrů, separace 92 až 99% z kapalných kontaminace v rozsahu 25-125% jmenovitého průtoku kapacity, což je skutečnost, která přispívá k jejich vhodnosti pro použití s kompresory frekvenčně řízených.

Vysoce inovativní konstrukční prvky, co se týče konstrukce pouzdra a geometrie vnitřního oddělovače zajišťují optimální řízení toku, což má za následek nejnižší možnou tlakovou ztrátu při jmenovitém průtoku. To vede k provozní nákladové efektivnosti a spolehlivé, konzistentní výkon separace. Každý separátor WS je vybaven elektronickým odváděčem ED3000 s detekci hladiny kondenzátu jako standard. Tato osvědčená technologie slouží k efektivní vyprázdnění oddělovacího pouzdra a zároveň zajistí nulový únik vzduchu ze systému. Preventivní údržba odváděčů každých 12 měsíců  je doporučeno. Samotný separátor WS je bezúdržbový.

Rozsah dodávky:
Separátor vody WS včetně bezeztrátového odváděče  ED3000. Volitelně: bez odváděče.

Komentáře nejsou povoleny.