Kalkulátor WebPsycH

V levé části zadejte dva psychrometrické údaje (Input Values …). Jejich parametrickou volbu proveďte pomocí šipek v rolovacím menu. Zadejte dále tlak. A pak stiskněte výpočet Calculate. Vypočtené hodnoty vhodně nakombinovaných psychrometrických parametrů jsou pak vpravo (Output Values …).

Trocha teorie kolem vlhkého vzduchu je zde. h-x diagramy vlhkého vzduchu najdeš zde.
V případě, že přetrvává problém se spuštěním Java, zkuste použít jiný prohlížeč nebo PsyCalc.

Legenda k SI:
°Cdb … teplota vzduchu (-60 až +204.4 °C)
°Cwb … teplota “vlhkého teploměru”
(-60 až +204.4 °C)
°Cdp … rosný bod (-60 až +93.3 °C)
%RH … relativní vlhkost
g/kg … měrná/absolutní vlhkost
kJ/kg … entalpie vlhkého vzduchu
Alt. in m … nadmořská výška (-152 až 19800 m n.m.)

mm Hg … výška rtuťového sloupce
kPa … absolutní tlak (5 až 2757 kPa)

Pokud se objeví blokující hláška, proveďte aktualizaci na Java 8 a pokračujte podle instrukcí uvedených zde.

Autorem kalkulátorů WebPsych a PsyCalc je Jim Judge, http://linricsoftw.web701.discountasp.net/webpsycalc.aspx
Hey Jim, thanks for your support :-).

Komentáře nejsou povoleny.