Obsah vody ve vzduchu

Tabulka udává závislost teploty rosného bodu a maximálního (absolutního) množství vody ve vzduchu v nasyceném stavu, tj. při 100% relativní vlhkosti. Toto množství je vztaženo k 1 m3 vzduchu a je nezávislé na tlaku.

water-in-the-air CZ_wTRB … tlakový rosný bod

Komentáře nejsou povoleny.