Suché sklady

Suché skladování použitím sorpčních odvlhčovačů

Nadměrná vzdušná vlhkost je jeden z nejvíce destruktivních přírodních vlivů. Běžně neviditelný nepřítel ovlvňuje  kvalitu i životnost potravin, polotovarů  i hotových výrobků. Udržovaná expozice vysokých úrovní vlhkosti způsobuje korozi materiálu, tuhnutí práškových hmot, degradaci chemikálií, rozpadnutí lepenkových kartonů a podporuje růst plísní.

Ačkoliv je hodnota relativní vlhkosti snížena vzrůstem teploty, je běžným omylem skladování vlhkostně citlivých materiálů  ve vyhřívaném prostředí. Právě při stálé teplotě může relativní vlhkost více kolísat, a tak tímto způsobem bývají dosaženy správné podmínky skladování jen zřídka kdy.

V zimě vlivem ohřevu vzduchu vzniká přesušená atmosféra. V letních měsících, kdy je topění pochopitelně vypnuté, způsobuje pokles nočních teplot výrazný nárůst relativní hodnoty vlhkosti, dosti často nad úroveň, kdy je produkt již poškozen.

Ve smyslu se stavebními předpisy vyžadují vytápěné budovy minimální nároky na tepelnou izolaci. A tak nové sklady bez řízené vlhkosti mohou být postaveny rychle použitím levnějších, lehčích materiálů, ale vzniknou i podstatné úspory energie, zvláště u velkoobjemových budov.

Jelikož většina materiálů není teplotně citlivá, jeví se jako nejefektivnějším řešením zajistit ochranu produktu vytvořením správné skladovací vlhkosti – bez topení!

Komentáře nejsou povoleny.