Víno – stabilizace

VSHCE housing_wŘada faktorů ovlivňuje charakter a přitažlivost vína při jeho cestě z fermentační nádrže až do láhve. Za účelem vytvoření stabilního stočeného vína  musí být snížena nebo zcela odstraněna přítomnost organismů, které způsobují nežádoucí kontaminace.

Typickými mikroorganismy zasahující lahvové víno jsou druhy , které jsou schopné růstu v nízkých pH a v anaerobních podmínkách. Například bakterie mléčného kvašení a kvasinky, jako je kvasinka Brettanomyces bruxellensis . Takovéto organismy mohou zničit víno tím, že způsobí devastaci chuti nebo vytvoří zákal , případně silně kvasící kvasinky způsobí explozi láhve . V závislosti na typu vína a postupech používaných při jeho výrobě , bude hrozba mikrobiální nákazy odlišná. Relativně mladé víno s nízkou úrovní tříslovin a vysokým zbytkovým cukrem může být předmětem znehodnocení z nízkého počtu kvasinek / bakterií . Zralé víno ​​s vysokým obsahem alkoholu , tříslovin a méně živin může být mírně odolnější. Nicméně stále trvá hrozba mikrobiální kontaminace .

U červených vín je membránová mikrofiltrace 0.65μm obvykle dostatačující, aby odstranila organizmy přispívající k infektci. Pro bílá vína se obvykle používá membrána 0,45µm. Filtrace s jemnější membránou, než je nutné, způsobí rychlejší ucpání membrány, což vede k nehospodárnému procesu. Takže je třeba dbát na použití správné třídy filtru pro dané podmínky .

Filtry na víno typu BEVPOR používají inertní membránu PES , která byla navržena k ochraně chuti a charakteru vína tím, že zabezpečuje validovanou zádrž typických organismů způsobujících kontaminaci, aniž by to ovlivnilo chuť nebo barvu.

MF vina

BEVPOR PS

  • 0.6m2 PES membránový filtr

BEVPOR PW

  • 0.6m2 PES membránový filtr
  • Předfiltrační vrstva k prodloužení kapacity filtru

BEVPOR PH

  • 0.8m2 zvýšená filtrační plocha PES
  • Předfiltrační vrstva pro maximalizaci kapacity filtru
  • Optimální volba filtru pro finální stabilizaci vína

Filtrační kapalinová pouzdra HSL pro 1, 3 a 5 filtračních elementů – včetně dokumentace 3A.

  • konstrukce pouzder z AISI 316L pro finální filtraci.
  • vhodná pro adaptér typu  226.
  • řada sanitovatelných připojení též pro odvzdušnění a odvodnění a k tomu volitelné typy těsnění.

Komentáře nejsou povoleny.