Antares ATT 025-340

s Tandemovou TechnologiíAntares

Sušiče Antares s technologií Tandem – inovativní rodina sušení stlačeného vzduchu od 2,5 do 34 m3/min vyrábí Parker HZD (Hiross Zander divize). „Tandemová technologie“ efektivně kombinuje dva známé klasické způsoby sušení, které pracují v harmonii spolu navzájem, aby vytvořily optimální a jedinečný systém úpravy stlačeného vzduchu – kondenzační a adsorpční technologii. Tato jedinečná kombinace umožňuje velmi kvalitní stlačený vzduch, který má být poskytnut koncovému uživateli při nízké spotřebě energie ve srovnání s tradičními typy adsorpčních sušičů.

Technologie Antares Tandem dosahuje stálý tlakový rosný bod -40 ° C jako standard. Chcete-li dosáhnout takové úrovně čistoty stlačeného vzduchu, pak tento patentovaný produkt upraví vlastnosti a způsob chodu k dosažení velmi nízkých požadavků na proplachovací vzduch. Bez nutnosti měnit některou ze složek v sušiči, je AT-technologie schopna dodávat stlačený vzduch v širokém rozsahu tlakového rosného bodu. Toho se dosáhne pouhým nastavením požadované hodnoty na ovládacím panelu. Rosný bod nad „nulou“ s typickým  kondenzačním sušičem a nebo rosného bodu pod „nulou“ (do -70 ° C), který je doménou adsorpční technologie, jsou snadno dosažitelné a ekonomicky velmi efektivním způsobem.

Neupravený, vlhký stlačený vzduch nejprve prochází předfiltrem, který chrání patentovaný chladicí okruh, kde je většina vstupující vodní páry účinně odstraněna. Druhý stupeň se skládá z vysoce kompaktního vysoušecího sušení, který je chráněn předfiltrací pro záchyt aerosolu voda/olej  a koncovou filtrací pro záchyt prachových nečistot. Tímto stupněm se dosáhne standardní TRB: -40°C. Konečně, čistý, suchý stlačený vzduch opouští sušič přes patentovaný výměník  tepla vzduch / vzduch, kde se zpětně dohřeje a vstupuje do systému rozvodu vzduchu. Osvědčená patentovaná technologie, využívající systémy PSA (Pressure Swing Adsorption) a TSA (Termal Swing Adsorption), sdružuje efektivní a úsporné řešení, které splňuje potřeby uživatele stlačeného vzduchu. Navíc s řízením podle TRB v závislosti spínací funkce pro roční období, jsou počáteční investiční náklady rychle navráceny a provozní náklady minimalizovány.

ATT sušiče vybavené na přání obtokem jsou ideální k tomu, aby splňovaly požadavky na sezónní proměnlivosti, volat aplikační flexibilitu pro splnění požadavků bodů rosný nad nulou v létě a pod nulou v zimě. V takových případech lze Antares Tandem technologii může být provozováno pouze jako kondenzační sušič nebo alternativně „v tandemu“ s fází adsorpce.

Hlavní výhodou Parker HIROSS „Antares technologie Tandem“ nad rámec ostatních technologií sušení stlačeného vzduchu je jeho přínos k energetické účinnosti a celkové snižování nákladů. Výsledná nižší spotřeba energie a nižší spotřeba proplachovacího vzduchu, konstantní a stabilní výstupní tlakový rosný bod a snížené náklady na provoz a údržbu jsou hlavními rysy tohoto zařízení.

Klíčové přínosy

 • Nižší provozní náklady vs. tradiční sorpční heatless a teplem regenerované adsorpční sušiče (méně proplachovacího vzduchu a nižší příkon ohřívače).
 • Snížené náklady spojené s údržbou vzhledem k menšímu množství sorpční náplně s prodlouženou životností.
 • Osvobození od pravidelných prohlídek nádob.
 • Stálé hodnoty TRB – žádné špičky nad nastavenou mezí.
 • Volba TRB podle sezónního provozu (volba obtoku)
 • Dodatečné úspory energie – (řízení podle TRB).
 • Celkově kompaktní rozměry – malá zástavba = úspora místa.

Rozsah dodávky

 • Antares Tandem Technologie – dodáváno pro přímou instalaci.
 • V souladu s  validací dle ISO-12500 zatížení aerosolu olej/voda a samostatné GL předfiltry, umístěné před kondenzačním okruhem a před za adsorpčním sušičem.
 • Řízení chodu podle rosného bodu – standard pro všechny modely.
 • Integrovaný časový odváděč kondenzátu u modelů ATT025-090; integrovaný kapacitní odváděč u modelů ATT140-340.

Volitelné

 • Obtok pro sezónní provoz (Modely ATT060-340).
 • 7“ barevný dotykový displej (Modely ATT140-340).
 • Externí elektronický odváděč kondenzátu (Modely ATT025-090)

Komentáře nejsou povoleny.