Medicinální kvalita Pharmacopée Européenne

Breathing Star BSP-MT
Spolehlivý zdroj vysoce kvalitního vzduchu pro dýchání.

Na stlačený vzduch, který má být použit pro humánní spotřebu – pro dýchání – jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska bezpečnosti a kvality. Zařízení Breathing Star BSP-MT produkující vzduch pro dýchání, tyto přísné požadavky splňují, neboť spolehlivě dodávají čistý vzduch o jakosti, která převyšuje mezinárodní normy pro tyto medicinální aplikace.

Pro aplikace, které vyžadují nejpřísnější kriteria
podle standardů Pharmacopée Européenne
(v ČR – Lékopis č.15) je k dispozici řada BSP-MT.

Rysy:

  • řada obsahuje 15 jednotek o různé kapacitě
  • záruka provozu po dobu 4.000 hodin
  • vysoký stupeň odstranění vlhkosti ze vzduchu – TRB je -40 °C
  • efektivní výkonnost činí až 850 m3/h
  • volba provozního tlaku až do 350 bar
  • produkuje vzduch pro dýchání o parametrech lepších, než požaduje  Pharmacopée Européenne
  • nejnižší provozní náklady
  • možnost synchronizované regulace přímo s kompresorem
  • proměnlivá regulace chodu zařízení Multitronic + ZHM100 – volitelné příslušenství

Komentáře nejsou povoleny.