Sterilizace vzduchu / plynu – pivovarnictví

Stlačené plyny, které přicházejí do přímého styku s přísadami, hotovým výrobkem, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo výrobními stroji, se označují jako kritické a vyžadují sterilní filtraci, z důvodu zabezpečení před možnou kontaminací várky.

Snadné ověření integrity filtrů za pomoci přístroje Valairdata 3