Sterilizace vzduchu / plynu ve vinařství

 

Stlačené plyny, které přicházejí do přímého kontaktu se složkami produktu, hotovým baleným výrobkem, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo výrobním strojem, se označují jako kritické a vyžadují sterilní filtraci, aby se zabránilo potenciální mikrobiální kontaminaci vína.

U operací s aseptickým plněním se stává nezbytně důležitá údržba sterility stroje a související baleních, jako jsou například láhve a uzávěry. Plnicí stroj bude typicky vyžadovat alespoň jeden sterilní plynový filtr k odstranění mikroorganismů z dusíku, CO2 nebo stlačeného vzduchu použitého při plnění.

Snadné ověření integrity filtrů za pomoci přístroje Valairdata 3