Zpracování kondenzátu

Vznikl segment výrobků, které se jsou schopny automaticky odvodnit systém a následně zpracovat kondenzátu.

Kondenzát je kapalina, která vzniká ochlazením stlačeného vzduchu, jenž je nasycen vodní párou. Vodní páru nasává kompresor z vnější vlhké atmosféry spolu s dalšími chemikáliemi (polutanty). Přidáním oleje z kompresoru vzniká emulze, kterou nelze jen tak ledabyle vypustit do kanalizace.

Vznikly tak ucelené řady automatických odváděčů Ecodrain pro odvod kondenzátu z filtrů, vzdušníků, cyklónů apod.. A zároveň byly vyvinuty separátory Ecosep, jenž účinně oddělí vodu z nestabilní emulze. Taková zařízení výrazně ušetří vysoké náklady spojených s likvidací zaolejované emulze.

Komentáře nejsou povoleny.