Separátory voda/olej

Gravitační separátor voda/olej řada ES 2000

Tyto separátory oleje a vody jsou zkonstruovány tak, aby gravitačním rozsazením nestabilní emulze a následnou absorpcí vysoce účinně oddělily kompresorový olej a ostatní ropné látky z kondenzátu bez použití vnější energie. Ze systému stlačeného vzduchu se olejový kondenzát účinně vypustí hladinou řízeným odváděčem Ecodrain řady ED3000.

Nasazením tohoto zařízení se pomáhá chránit a zachovávat životní prostředí

  • účinně odlučuje olej a voda přímo na místě vzniku a umožňuje vypouštění 99,9% kondenzátu do splaškové kanalizace
  • vyhoví předpisům pro likvidaci průmyslových odpadních vod
  • zaručí rychlá návratnost oproti obvyklým způsobům likvidace zaolejovaného kondenzátu

Komentáře nejsou povoleny.