Medicinální úprava vzduchu

Medicinální kvalita Pharmacopée Européenne

Adsorpční sušiče řady DPS 1-8 BI a BM jsou navrženy pro sušení a čištění stlačeného vzduchu pro dýchací aplikace. Označení ..BI znamená „Dýchací verze pro průmysl” podle EN12021, a označení ..BM znamená Dýchací verze pro medicinální dýchací vzduch, podle. Pharmacopee Europeene, resp. Lékopis č.15 tak, jak požadují zdravotnická zařízení.

V obou verzích probíhá kromě sušení stlačeného vzduchu (na tlakový rosný bod -40°C) též redukce složek CO, CO2, uhlovodíků, oxidů dusíku a SO2. Výsledné zbytkové koncentrace těchto látek jsou hluboce pod požadovanými limity EN12021 (DPS..BI), respektive Pharmacopee Europeene (DPS..BM).

Rysy:

Sorpční náplň má vysokou schopnost zachytit vodu a CO2 a současně má dlouhou životnost. To zajišťuje stabilní a nízké hodnoty tlakového rosného bodu a koncentraci CO2.

Vysoce kvalitní katalyzátor a aktivní uhlí zaručují shodu s předepsanými hodnotami zbytkových koncentrací CO, CO2, SO2 a oxidů dusíku (NOx) podle EN12021, resp. Pharmacopee Europeene, Lékopis č.15.

Ventily a průtokové cesty potřebné pro přepnutí nádoby v komoře jsou kompletně instalovány ve ventilových blocích. Tento integrovaný design eliminuje potřebu časově náročné instalace potrubí a minimalizuje možnosti ztrát. Velikost průřezů průtoku vzduchu nad průměrem minimalizuje tlakovou ztrátu.

Ventilový blok elektromagnetů sestává za 4 pilotních membránových ventilů. Díky ovládání každého ventilu samostatně je přepnutí a definovaná průtoková cesta zajištěny v každém okamžiku. Blok zpětných ventilů obsahuje 2 zpětné ventily a jsou umístěny do vzduchotěsného hliníkového bloku. Tlumič hluku je použit pro aktivní snížení úrovně hladiny hluku během expanze.