Inteligentní pumpy

 

Produkt SciLog® FilterTec™/ FilterTec™ Plus SciLog® PureTec® SciLog® MabTec® SciLog® ChemTec™ SciLog® LabTec™
Použití Automatizovaný Normal Flow Filtration (NFF) systém Automatizovaný Tangential Flow Filtration (TFF) Cross Flow systém Automatizovaný systém pro chod bioreaktoru Automatizovaný měřící systém Automatizovaný rozplňovací systém
Aplikace
 • Filtrace médií
 • Filtrace bufferu
 • Produkt z bioreaktoru
 • Finální sterilní filtrace
 • Plnění chromatografických kolon
 • Testování a porovnávání až 3 filtrů najednou
 • Čištění proteinů
 • Koncentrování
 • Diafiltrace
 • Separace & čiření
 • Inokulace (očkování), transfekce a indukce
 • Perfuze
 • Buněčné kultury s velmi vysokou hustotou
 • Dávkování buněčných kultur
 • Dávkování do chemických reaktorů
 • Chemické měření
 • Úpravy pH 
 • Úpravy hmotnosti roztoku
 • Preparativní chromatografie
 • Příprava a ředění laboratorního vzorku
 • Finální závěrečné plnění v malých výrobních sériích
Výhody
 • Optimalizace a automatizace NFF aplikací
 • Zahrnuje patentovaný režim R/P Stat Mode zvyšuje průchod až o 30%
 • Kompletní systém pro vývoj aplikací TFF
 • Automaticky monitoruje průtok pro optimalizaci produkce
 • využití pro filtry různých výrobců
 • Předprogramované režimy pro aplikace údržby bioreaktorů, minimalizující časy nutné pro nastavení
 • Eliminuje dodatečné chyby bioreaktoru
 • Přesné dávkování podle objemu nebo hmotnosti
 • Naprogramované lineární a exponenciální dávkování
 • Rychlé a přesné dávkování podle objemu, hmotnosti nebo hmotnostního poměru
 • 10 přednastavených dávkovacích režimů, které šetří čas při přepínání z jedné předvolby na druhou

SciLog® FilterTec™/ FilterTec™ Plus

Systém pro normální průtokovou filtraci (NFF)

SciLog® FilterTec™ je automatizovaný laboratorní systém pro normální průtokovou filtraci (NFF), který monitoruje, upravuje a dokumentuje zpětný tlak a samotný filtrát.

Vlastnosti a výhody:

 • Studie filtrovatelnosti a stanovení VMax.
 • Zvyšuje využití DEF filtru až o 35%.
 • Připojení až 3 tlakových čidel a 3 vah pro filtrační sestavy.
 • Řídí podle tlaku nebo dávkovaného množství.
 • Bezpečný chod systému.

 

SciLog® PureTec®

Systém pro TFF (Tangential Flow Filtration, resp. Cross Flow)

SciLog® PureTec® je laboratorní pumpa určená pro TFF (tangential flow filtration/ cross flow) a systém, který umožňuje vývoj parametrů.

Vlastnosti a výhody:

 • Ideální pro laboratorní měřítko UF/MF/DF – koncentrace a diafiltrace.
 • Řídí a monitoruje TMB (transmembránový tlak) a rychlost posuvu.
 • Možnost nastavení koncových bodů a poplachů, pro hladký chod.

SciLog® PureTec® – video

 

SciLog® MabTec®

Systém pro udržování buněčné kultury

SciLog® MabTec® je automatizovaný systém pro buněčné kultury o vysoké hustotě.

Vlastnosti a výhody:

 • Podporuje procesy s buněčnou kulturou o vysoké hustotě pomocí automatizovaných strategií růstu, výživy a perfuze.
 • Metody a alarmy pro ochrany veškerých vašich procesů s buněčnou kulturou.
 • Modulární kompaktní design obohatí současné seskupení.
 • Bezproblémová integrace do jakéhokoli bioreaktoru pro zvýšení výkonu.
 • Gravimetrická kontrola snižuje kumulovanou chybu

 

SciLog® ChemTec™

Systém pro přesné měření

SciLog® ChemTec™ je vysoce přesný měřící systém, který poskytuje automatizaci pro specifické chemické a biologické aplikace.

Vlastnosti a výhody:

 • Uložené metody lineárního nebo exponenciálního dávkování podle hmotnosti nebo objemu.
 • Validované metody pro kontrolu pH a titraci, analytické (UV, zákal) sledování zařízení, preparativní chromatografie a udržování hmotnosti bufferu.
 • Automatické kroky s dálkovým nebo uživatelem definovaným alarmem a blokováním.
 • Programovatelné ovládání dvou 6-ti portových rotačních ventilů

 

 SciLog® LabTec™ 

Chytrý rozplňovací systém

SciLog® LabTecTM je automatický dávkovací systém který může pracovat dle objemu, hmotnosti nebo hmotnostního poměru.

Vlastnosti a výhody:

 • Rychlé, vysoce přesné dávkování/plnění, od mlt. až do lt.
 • Uchová až 10 rozplňovacích procedur.
 • Automatizované dávkování podle hmotnosti nebo podle objemu.
 • In-line sterilizace filtrů – snímá zapojení filtrů.
 • Vážení vzorků a automatické ředění – hmotnostní poměr
 • Validace o výkonnosti je dodávána s každou pumpou LabTec®.
 • Rozplňování spouštěné nožním spínáním bez pomoci rukou.

SciLog® LabTecTM – video

 

Kompletní systém pro získání buněčné kultury

Filtrační systém HarvestClear®  je komplexním systémem pro získání buněčné kultury, který poskytuje rychlé a automatizované čištění výstupů z bioreaktoru až do 20lt.. Systém v sobě kombinuje znalosti o manipulaci s kapalinami a senzory SciLog s vynikající filtrací od společnosti Parker domnick hunter.

Vlastnosti a výhody:

 • Řešení přímo na klíč pro rychlé a řízené vyčeření výstupů z bioreaktoru až do 20lt..
 • Zkrácena doba potřebná pro nastavení.
 • Integrované tlakové senzory SciPres® umožňují patentovanou metodu R/P Stat která zlepšuje kapacitu filtru a zvyšuje bezpečnost v samotného procesu.