Separátory voda / olej

Gravitační separátor voda/olej řada CSW

Separátory voda/olej řady CSW-..sestávají z plastové nádoby s integrovanými filtračními stupni, vybavené výstupem vody a nátokovou ventilační komorou pro přívod kondenzátu. U řady CSW-DRUKOSEP obsahuje filtrační stupeň 3-stupňovou kombinaci filtrů (olejový, koalescentní a uhlíkový filtr a výstupní záchytná komora). V případě řady CSW-DRUKOMAT a CSW-DRUKOMAT PLUS obsahují filtrační stupně sedimentaci s výstupem oleje (včetně záchytného kanystru s ochranou proti přetečení), koncový a uhlíkový filtr. A dále, řady CSW-DRUKOMAT PLUS mají koalescenční filtr (preko filtr), který prodlužuje životnost uhlíkového filtru a zvyšuje kapacitu celého separátoru voda/olej.

Všechny modely separátorů jsou vybaveny testovacím (odběrným) kohoutkem, testovací sadou, filtrem ve ventilační komoře a přihrádkou s dokumentací. Modely CSW-DRUKOSEP 6-10 a CSW-DRUKOMAT PLUS mají kontrolní skleničku pro vizuální kontrolu filtru (hladinový spínač je volitelným příslušenstvím a lze jej dodatečně dodat).

Nasazením tohoto zařízení se pomáhá chránit a zachovávat životní prostředí

  • účinně odlučuje olej a voda přímo na místě vzniku a umožňuje vypouštění 99,9% kondenzátu do splaškové kanalizace
  • vyhoví předpisům pro likvidaci průmyslových odpadních vod
  • zaručí rychlá návratnost oproti obvyklým způsobům likvidace zaolejovaného kondenzátu