Filtry pro biofarmacii

Níže v tabulce můžete nalézt orientační rozdělení filtrů pro různé účely filtrace.

Pro více informacích o samotných aplikacích filtrů nás neváhejte kontaktovat.

V případě zájmu Vám můžeme zaslat i validační listy pro vybrané filtry.

Pokud si nejste jisti vhodnou volbou filtru, tak nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme Vám i možnost zakoupení testovacích LVD disků pro zkoušky filtrovatelnosti Vašich produktů.

Tabulka pro obecné použití produktu Hloubková filtrace
Anorganické pevné látky Organické pevné látky Agresivní chemikálie Vysoká kapacita zachycení nečistot Vysoká zádržnost
PROCLEAR PP
PROCLEAR GF
PROCLEAR GP

 

PROCLEAR PP

 • Polypropylenové hloubkové filtrační médium
 • Jemnost filtrace 0.6 až 100µm
 • Příklad použití: odstranění částic před sterilizační filtrací dávky/bufferu
 • Extrémě robustní, schopné snést agresivní podmínky

  • Agresivní chemikálie, vysoké/nízké pH
  • Fyzikální faktory (teplota, průtok, tlaková ztráta, atd.)

PROCLEAR GF

 • Hloubkové filtrační médium na bázi skelných vláken
 • Jemnost filtrace 0.6 až 10µm
 • Vysoce retenční
 • Vysoká zádrž nečistot
 • Příklad použití: filtrace/čiření na výstupu z bioreaktoru před následným zpracováním

PROCLEAR GP

 • Kompozitní filtrační médium sklená vlákna/polypropylen
 • Jemnost filtrace 0.5 a 0.6µm
 • Extrémně retenční
 • Vysoká zádrž nečistot
 • Zajištění proti vylučování částic
 • Příklad použití: předfiltrace růstových látek

 

Tabulka pro obecné použití produktu Membránová filtrace
 
Sterilizační stupeň Záchyt Micoplasmy Redukce Bioburdenu  Růstová média Buffery Proudění produktů Obtížná filtrovatelnost Rozpouštědla agresivních chemikálií Vodní roztoky Filtrace vody Sterilní vzduch/ plyn
PROPOR MR
PROPOR SG
PROPOR HC
PROPOR BR
TETPOR PLUS
TETPOR LIQUID
TETPOR AIR
HIGH FLOW TETPOR II
HIGH FLOW BIO-X
HIGH FLOW TETPOR HT

 

PROPOR MR

 • Polyetersulfonová (PES) membrána
 • Jemnost filtrace 0.1µm, sterilizační efekt
 • Integrovaná vysoce asymetrická předfiltrační vrstva PES
 • Zachování Mycoplasmy, validováno proti Acholeplasma laidlawii
 • Široké spektrum chemické kompatibility
 • Navrženo pro filtraci růstových látek

PROPOR SG

 • Polyetersulfonová (PES) membrána
 • Jemnost filtrace 0.2µm, sterilizační efekt
 • K dispozici také 0.1µm a 0.45µm
 • Vysoké průtoky = menší filtr / rychlejší proces
 • Velká kapacita = vetší objemy filtrace
 • Nízká vázanost produktu = vyšší výtěžnost
 • Široké spektrum chemické kompatibility
 • Low extractables = nízké výluhy do produktu
 • Příklad aplikací: buffer filtration, final fill

PROPOR HC

 • Polyetersulfonová (PES) membrána
 • Jemnost filtrace 0.2µm, sterilizační efekt
 • Integrovaná vysoce asymetrická předfiltrační vrstva PES 0,6µm.
 • Vysoká kapacita, vysoká zádrž nečistot = velký průtok těžce filtrovatelných produktů
 • Široké spektrum chemické kompatibility
 • Příklad aplikace: filtrace růstových látek

PROPOR BR

 • Polyetersulfonová (PES) membrána
 • Jemnost filtrace 0.2µm, sterilizační efekt
 • Integrovaná vysoce asymetrická předfiltrační vrstva
 • Redukce Bioburdenu
 • >5log redukce podle ASTM F838
 • Vysoký průtok = je za potřebí menší filtr/kratší doba pro samotný proces
 • Nižší vázání produktu  = vyšší výtěžnost produktu
 • Široké spektrum chemické kompatibility
 • Příklad aplikace: Chromatografie nebo TFF před-filtrace

TETPOR PLUS

 • Plně fluoropolymerová konstrukce
 • Polytetrafluoroetylénová (PTFE) membrána
 • Snížení Bioburdenu a sterilizační efekt
 • Jemnost filtrace 0.1µm až 1.0µm
 • Navrženo pro sterilizaci a záchyt nečistot z agresivních roztoků a pro oxidační aplikace
 • Ideální řešení pro ventilační filtraci tanků s ozonizovanou vodou

TETPOR LIQUID

 • Polytetrafluoroetylénová (PTFE) membrána
 • Jemnost filtrace 0.1µm až 1.0µm
 • Navrženo pro sterilizaci a záchyt nečistot z agresivních roztoků

TETPOR AIR

 • PTFE Membrána
 • Sterilizační filtr
 • Validováno kapalnou i aerosolovou bakteriální a virovou expozicí
 • Ne-destruktivní data integrity testu v korelaci s bakteriálními kapalinovými testy
 • Vysoké průtoky
 • Nízká tlaková ztráta

HIGH FLOW TETPOR II

 • PTFE Membrána
 • Sterilizační filtr
 • Validováno kapalnou i aerosolovou bakteriální a virovou expozicí
 • Ne-destruktivní data integrity testu v korelaci s bakteriálními kapalinovými testy
 • Vysoké průtoky
 • Nízká tlaková ztráta
 • Dlouhodobě zvýšená odolnost na SIP a vysokou teplotu spíše, než Tetpor Air

HIGH FLOW BIO-X

 • PTFE impregnované filtrační médium na bázi skelných vláken
 • Sterilizační filtr
 • Validováno kapalnou i aerosolovou bakteriální a virovou expozicí
 • Vysoké průtoky
 • Odolnost na vysokou teplotu
 • Nesouvisí s  kapalinovým testem integrity (pouze VALAIRDATA aerosol test)
 • Skelná vlákna nemusí vyhovět požadavkům všech aplikací

HIGH FLOW TETPOR HT

 • PTFE Membrána
 • Sterilizační filtr
 • Validováno kapalnou a aerosolovou bakteriální a virovou expozicí
 • Ne-destruktivní data integrity testu v korelaci s bakteriálními kapalinovými testy (vyjma water-intrusion-test)
 • Vysoké průtoky
 • Nízká tlaková ztráta
 • Podpůrná vrstva umožňuje stálý provoz při vysokých teplotách

TURBOSEP

 • Speciálně navržen pro odstraňování pěny a aerosolu přímo z odpadních plynů z fermentoru, TURBOSEP celkově zlepšuje účinnost fermentačního procesu a usnadňuje efektivní provoz finálních sterilizačních filtrů.
 • Tento vysoce účinný mechanický separátor neobsahuje žádné pohyblivé části
  a pracuje s velmi nízkou tlakovou ztrátou. Pěna, aerosol a unášená kapalina je odváděna z odpadního plynu a vrací se do fermentoru čímž se docílí minimalizace na ztrátě produktu.

MURUS Capsule

TURBOSEP