Chladiče vody

Chladicí jednotka (chiller) je zařízení, které je zkonstruováno pro ochlazení vody nebo vodních směsí v uzavřeném okruhu. Samotné zařízení se skládá z chladícího okruhu a z oběhového okruhu chladící vody. Vodní okruh je naplněn vodou a chladící chladivem. Tyto dvě náplně, které nikdy nepřijdou do přímého kontaktu, si vyměňují teplo ve výparníku, kde kapalné chladivo při svém vypařování odebírá vodě teplo. Ochlazená voda pak postupuje na výstup z jednotky. Při zapojení chladící jednotky do uzavřeného chladicího okruhu dochází k trvalé cirkulaci, chlazení a oteplování konstantního objemu vody.

Chladicí okruh je složen ze čtyř hlavních částí: kondenzátoru, kompresoru, výparníku a expanzního ventilu. Okruh je naplněn chladivem R 407 C. Propojovací potrubí je zhotoveno z mědi. Vodní okruh chladicích jednotek Hyperchill je složená z vodní zásobní nádrže, z čerpadla zabezpečujícího oběh chladicí vody a z obtokového potrubí.

Funkční vlastnosti a výhody:

  • kompaktní rozměry
  • strojní chlazení vody nebo vodních směsí
  • chladící výkon od 2 do 760 kW
  • vlastní mikroprocesorové řízení
  • vzduchem nebo vodou chlazené kondezátory
  • různé úpravy pro specifické podmínky
  • kombinace se suchými chladiči, tzv. freecooling
  • univerzální použití a spolehlivý provoz

Hyperchill – interaktivní průvodce