PsychroCalc

Parametry lze snadno vypočítat nebo odečíst z h-x diagramu

Poznámka: přestože společnost FILCO vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila správnost psychrometrických výpočtů, nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby.