Přístroje na testování integrity filtrů

Valairdata 3

Přístroj Valairdata 3 je plně automatizovaná jednotka pro testování integrity pomocí aerosolového testu, která je navržena pro rychlé a snadné testování integrity filtrů pomocí sterilního plynu.

Porecheck 4

Testování membránových kapalinových filtrů za pomoci testů poklesu tlaku, „bubble point“ testu a „Water intrusion“ testu.

Přístroje BEVCHECKBEVCHECK PLUS poskytují snadný a přesný způsob monitorování stavu kritických membránových filtračních systémů používaných při výrobě a filtraci nápojů.

Valairdata 3 – video

 

Bubble Point Test

Diffusive flow test

Water Intrusion Test