Sterilní ventilace (tanků)

 

Aby se minimalizovalo riziko mikrobiální kontaminace obsahu v tanku, která následně může ovlivnit váš produkt, je nezbytné zajistit, aby byl přisávaný vzduch  do skladovacích nádob či tanků vždy sterilní. U většiny aplikací ventilační filtrace bude tlak vzduchu nízký, takže se průtok filtrem stává zásadní veličinou, stejně tak i výsledná velikost samotného filtru.
Naprosto klíčovým hlediskem při návrhu filtrace je pak průběh CIP sanitace uvnitř tanku.

Naší preferovanou volbou filtrů pro odvětrávací filtraci nádrže  je HIGH FLOW BIO-X a pro vysoký průtok filtry řady HIGH FLOW TETPOR II. K dispozici je také nový přístroj Valairdata 3 pro automatické stanovení integrity filtru.

 

 

Valairdata 4

  • Plně automatické stanovení integrity filtru pro dosažení výsledku snadno a rychle
  • Metoda testu využívá aerosol bílého minerálního oleje schváleného FDA.