Filtrace vína

Filtrace ve vinařství

Řada faktorů ovlivňuje charakter a přitažlivost vína při jeho cestě z fermentační nádrže až do láhve. Za účelem vytvoření stabilního stočeného vína  musí být snížena nebo zcela odstraněna přítomnost organismů, které způsobují nežádoucí kontaminace.

Typickými mikroorganismy zasahující lahvové víno jsou druhy , které jsou schopné růstu v nízkých pH a v anaerobních podmínkách. Například bakterie mléčného kvašení a kvasinky, jako je kvasinka Brettanomyces bruxellen sis . Takovéto organismy mohou zničit víno tím, že způsobí devastaci chuti nebo vytvoří zákal , případně silně kvasící kvasinky způsobí explozi láhve . V závislosti na typu vína a postupech používaných při jeho výrobě , bude hrozba mikrobiální nákazy odlišná. Relativně mladé víno s nízkou úrovní tříslovin a vysokým zbytkovým cukrem může být předmětem znehodnocení z nízkého počtu kvasinek / bakterií . Zralé víno ​​s vysokým obsahem alkoholu, tříslovin a méně živin může být mírně odolnější. Nicméně stále trvá hrozba mikrobiální kontaminace .

Zde je ochutnávka toho, jak podporujeme vinařský průmysl – v každé fázi procesu výroby vína!