Membránové sušiče

Řada Sunsep –W

Řada kompaktních membránových sušičů sunsep-w je specielně navržena pro sušení až 800 l/min stlačeného vzduchu a plynů. Membránový sušič sunsep-w je vynikající pro umístění u koncových spotřebičů a nahrazuje běžné systémy zejména tam, kde je požadována vysoká kvalita stlačeného vzduchu. Výhody: kompaktnost, jednoduchá obsluha a nízké náklady na instalaci, žádné spotřeba elektřiny.

Jádrem membránového sušiče je membrána z dutého polymerového dutého mikrovlákna, která je vyrobena takovým způsobem, aby stěnami membrány mohly prostupovat pouze molekuly vodní páry. Molekuly kyslíku i dusíku jsou zadržovány před membránou, a proto se sunsep-w jeví jako ideální pro použití v přístrojích pro dýchání.

Sušič sunsep-w je vhodný pro různé vstupní podmínky a může výsledný rozdíl TRB až 40°C. Výstupní rosný bod přímo závisí na hodnotě vstupního rosného bodu