Studená regenerace

Adsorpční sušiče stlačeného vzduchu/dusíku se studenou regenerací (typ PSA = Pressure Swing Adsorption) se skládají ze dvou tlakových nádob, které jsou naplněny vysoušecí náplní a alternativně jsou vzájemně přepínány.

Stlačený vzduch musí být sušen přes nádobu, kde je vlhkost důkladně odstraněna pomocí vysoušecí náplně (adsorpce). Současně se odstraní vlhkost uložená v médiu ve druhé nádobě (regenerace). Pokud je vysoušecí náplň v nádobě, ve které dochází k adsorpci, nasycená vlhkostí, nádoby se změní a proces začíná znovu.

Jeden úplný běh adsorpce a regenerace v nádobě se nazývá cyklus a požadovaná doba je doba cyklu.