Sorbenty

V této sekci jsou vedeny pouze základní typy sorpčních náplní, které běžně používají v adsorpčních sušičích (Parker|Zander, Parker|domnick hunter, Atlas Copco, Deltech, Donaldson, FST, Gardner Denver, Ingersoll Rand, Kaeser, MTA, OMI, SPX Hankison a další). Ve skutečnosti dodáváme širokou škálu typů sorbentů, které se od sebe liší fyzikálně chemickými vlastnostmi, tvarem, rozměrem, použitelností, atd.