Dochlazovače

Dochlazovače Hypercool

Stlačený vzduch/plyn je po kompresi horký a vlhký. Obě tyto vlastnosti jsou vesměs nežádoucí. Proto vznikla řada dochlazovačů Hypercool, která dochlazením stlačeného vzduchu/plynu zároveň vyrosí vodní páru. K odvodu vzniklého kondenzátu poslouží separátory WS a nebo Hypersep vybavené odpovídajícím odváděčem. Výsledná teplota často bývá zároveň tlakovým rosným bodem (TRB).

Pro ochlazení vzduchu lze použít vodní dochlazovač napájený chladící vodou a nebo vzduchový, který získává chlad z okolí místa instalace. Tam, kde není k dispozici chladicí voda, lze instalovat průmyslový chladič vody Hyperchill nebo Hyperfree.

Interaktivní prezentace – Hypercool Water Cooled Aftercoolers – English (Vyžaduje Adobe Flash)

              Vodní dochlazovače.                                                                                                                  Vzduchové dochlazovače