Filtrace vody

Na celém světě existují tři hlavní klasifikace balené vody; přírodní minerální voda, pramenitá voda a stolní voda. V závislosti na zemi, ve které se voda vyrábí, a na zamýšlené zemi spotřeby, se na výrobní postupy používané pro každý typ balené vody vztahují předpisy. Například v Evropě viz směrnice 2009/54/EC, americké normy viz IBWA.

Tyto předpisy ovlivňují úrovně zpracování, které jsou povoleny k produkci každého produktu, takže při navrhování filtračních řešení je třeba věnovat pozornost pochopení omezení každého jednotlivého zařízení. Je nezbytné, aby balená voda byla bezpečná k pití, takže nesmí obsahovat patogenní organismy, jako jsou:
• Eschericia coli
• Faecal streptococci
• Nesporulující anaerobní sirníky`
(Non-sporulated sulphite reducing anaerobes)
• Pseudomonas aeruginosa