Firemní kodex

Základním cílem podnikání firmy FILCO, spol. s r.o. je zásadním způsobem ovlivňovat vztahy s obchodními partnery a dlouhodobá prosperita na trhu v oblastech techniky stlačeného vzduchu, filtrace tekutin a odvlhčování atmosférického vzduchu. Je nezbytné, aby firma FILCO, spol. s r.o. byla vnímána, jako společnost respektující zájmy obchodních partnerů, zaměstnanců a veřejnosti.

 1. Vztah k obchodním partnerům a veřejnosti
  • Dbát na udržení dobrého jména společnosti FILCO, spol. s r.o.
  • Jednat s obchodními partnery otevřeně a čestně
  • Nabízet obchodním partnerům komplexní zabezpečení jejich potřeb, včetně přidané hodnoty
  • Neexistuje rozdíl mezi důležitým a méně důležitým zákazníkem
  • Vybírat dodavatele s dobrou pověstí
  • Chránit s veškerou péči informace o obchodních partnerech
 2. Přístup zaměstnanců k práci
  • Jsme si vědomi, že obchodní partner hodnotí firmu FILCO, spol. s r.o. nejen podle odvedené práce, ale i podle přístupu zaměstnanců firmy FILCO, spol. s r.o., jejich vzhledu, chování a vystupování.
  • Uplatňujeme týmovou práci s vědomím, že nejúčinnější jsou výsledky nejen kolektivu, ale i každého zaměstnance
  • Preferujeme slušné a kolegiální chování mezi zaměstnanci
  • V maximální možné míře pracují na rozvoji svých schopností a dovedností
  • Udržují svá pracoviště v pořádku včetně dodržování zákazu kouření, užívání alkoholu a drog
  • Vedení společnosti hodnotí své podřízené výhradně na základě jejich osobních schopností a dosahovaných pracovních výsledků
  • Užívají majetek firmy FILCO, spol. s r.o. pouze k dosažení stanovených účelů a cílů a to co nejhospodárněji
  • Zaměstnanci jsou povinni zabránit situaci, kdy by se jejich soukromé či finanční zájmy mohly dostat do střetu se zájmy firmy Filco, spol. s r.o.
 3. Firemní etika
  • Zaměstnanci v souvislosti s obchodními styky se třetími stranami nepožadují ani nepřijímají platby, osobní dary či jiná plnění.
  • Zaměstnanci jsou loajální vůči firmě FILCO, spol. s r.o. a hájí dobré jméno společnosti
  • Zaměstnanci nesmí podnikat v oborech, ve kterých podniká  FILCO, spol. s r.o.
  • Zaměstnanci dodržují pravidla slušné otevřené soutěže

© FILCO, spol. s r.o., 2024. All rights reserved.