Detektory plynů Analox

Hlavními kontaminanty dýchacího stlačeného vzduchu jsou: oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2, kyslík O2, olej VOC, voda H2O, nitrózní plyny NOx a oxid siřičitý SO2.

Dostupné detektory těchto plynů jsou:

CO Clear™: jedná se o poplachový detektor oxidu uhelnatého, který hlídá jeho vysokou koncentraci za kompresory. S vizuální a zvukovou signalizací zvýšené koncentrace CO je použití CO Clear™ velmi snadné a nákladově efektivní. Tento analyzátor pro instalaci na stěnu provádí kontinuální ‘on line’ monitoring přítomnosti CO v rozvodech stlačeného dýchacího vzduchu.  CO clear

ACG: analyzátor více druhů plynů. ACG umožňuje kontinuální ‘online’ monitoring kyslíku O2, oxidu uhličitého CO2, oxidu uhelnatého CO, ulovodíků (VOC’s) a vodní páry H2O. ACG přináší výhody zákazníkům, neboť nabízí on-line analýzy v porovnání se vzorkovacími (trubičkovými) systémy. Tyto se provádí v periodách každých 1 až 3 měsíce a jsou velmi nákladné a časově náročné! Spolu s tím také souvisí potenciální problém selhání kompresorové stanice ve zmíněné periodě až 3 měsíců. A tak se o takové závadě uživatel dozví až po dalším „trubičkovém“ testu.
Výsledky měření ACG vyhovují EN 12021, BS8478, DEF STAN 68-284, US Navy Dive Manual and Navsea SS521-AK-HBK-010.

 ACG

Komentáře nejsou povoleny.