Valairdata 3 (testování integrity sterilních filtrů na plyn)

Přístroj Valairdata 3 je plně automatizovaná jednotka pro testování integrity pomocí aerosolového testu, která je navržena pro rychlé a snadné testování integrity filtrů pomocí sterilního plynu.

Valairdata 3

Valairdata 3 – video