Předem kalibrované senzory – Single-Use

SciLog® SciTemp® Senzory
Jediné předem kalibrované, jednorázové teplotní senzory s gama-stabilním paměťovým zařízením, které ukládá data všech kalibrací a informace specifické pro tyto senzory.
SciLog® SciPres® Senzory
Jediné předem kalibrované jednorázové tlakové senzory s gama-stabilním paměťovým zařízením, které ukládá data všech kalibrací a specifické informace o těchto senzorech.
SciLog® SciCon® Senzory

Jediné předem kalibrované, jednorázové vodivostní senzory s gama stabilním paměťovým zařízením, které ukládá data všech kalibrací a informace specifické pro tyto senzory.