Předúprava kapalin

Voda, pára, …

Velké výrobní nadnárodní korporace na jedné straně, ale i regionální výrobci na straně druhé se spojily s firmou Parker|domnick hunter, aby úspěšně dosáhly té nejlepší produkce a požadavků na kvalitu.

S cílem důsledně vyrábět kvalitní meziprodukt, či balenou vodu musí být všechny fáze pečlivě kontrolovány. Každá fáze procesu obvykle vyžaduje specializovanou technologii, vybavení a přístupy. Díky spolešnosti Parker|domnick hunter je k dispozici celá řada produktů a postupů jak dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Firma Parker|domnick hunter poskytuje řešení filtrace na míru, která splňují specifická výkonnostní kritéria. Prostřednictvím strukturovaného programu technické analýzy, který je k dispozici díky síťi center mezinárodní podpory a spoluprácí s koncovými uživateli, dokážeme společně dosáhnout svých cílů. Naší povinností je neustálá optimalizace procesů.