ISO 12500-4

ISO 12500-4
Filtry pro stlačený vzduch – Zkušební metody – Část 4: Voda
První vydání (2009)
Norma ISO 12500-4 specifikuje zkušební a vstupní (testovací) podmínky pro odlučovače vody stlačeného vzduchu. Norma ISO 12500-4 určuje (celkovou) účinnost a odpovídající diferenční tlak odlučovačů vody stlačeného vzduchu při normalizovaných zkušebních a vstupních podmínkách:

  • 25 %, 50 %, 75 %, 100 % a 125 % jmenovitého objemového průtoku při tlaku 7 barů a teplotě 20 °C, případně při vyšším pracovním tlaku.
  • vstupní testovací vzorek: 2 ml/min vody na l/s jmenovitého objemu
  • stanovení zbytkové vody na výstupu z odlučovače vody podle ISO 8573-9.
  • doba testu nejméně 10 minut
  • test pro každý stanovený (testovaný) průtoku, přičemž každý test se opakuje třikrát (celkem 15 testů).

 

Vstupní testovací vzorek s vodou je definován pouze jejím celkovým množstvím (vody), nikoli však způsobem, jakým je voda do stlačeného vzduchu přiváděna. Voda je tedy obvykle stlačeným vzduchem strhávána z vodní stěny (vzduch je hnán skrz vodní stěnu a strhává kapky vody s sebou po směru proudu vzduchu). V souladu s tím norma ISO 12500-4 neposkytuje výsledek pro odlučování kapek nebo aerosolů odlučovačem vody ze stlačeného vzduchu.