ISO 12500-2

ISO 12500-2
Filtry pro stlačený vzduch – Zkušební metody – Část 2: Olejové páry
První vydání (2007)
Norma ISO 12500-2 specifikuje zkušební a vstupní podmínky pro filtry stlačeného vzduchu pro adsorpci olejových par. Norma ISO 12500-2 určuje dobu průniku filtrem stlačeného vzduchu při normalizovaných zkušebních a vstupních podmínkách:

  • nominální objemový průtok při 7 barech a 20 °C
  • vstupní koncentrace 1000 mg/kg n-hexanu.
  • stanovení obsahu n-hexanu na výstupu z filtru stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-6 ; doba do naměření koncentrace n-hexanu 1 mg/kg na výstupu z filtru stlačeného vzduchu („průnik“)
  • testují se vždy tři vzorky každého filtru

 

Definovaná koncentrace testovací vzorku na vstupu není vhodná pro filtry stlačeného vzduchu a vede k průniku pouze v řádu několika sekund. Alternativně se někdy používá vstupní testovací koncentrace 100 mg/kg a mez průniku je 80 mg/kg.

 

Norma ISO 12500-2 nezohledňuje rovnováhu (adsorpční izotermu) aktivního uhlí, a tedy měnící se adsorpční chování aktivního uhlí při různých podmínkách zatížení.

Současně je definovaná vstupní zátěžová koncentrace 10 000krát vyšší než typická zátěžová koncentrace v reálném systému stlačeného vzduchu. „Dobrý“ filtr při zkoušce podle normy ISO 12500-2 tak může mít „špatný“ výkon v odchylném reálném provozu a naopak. Výsledek normy ISO 12500-2 tak může být zavádějící a může vést k nesprávnému zařazení výrobků mezi „dobré“ nebo „špatné“.