Molekulární síto

Typ MS – molekulární síto

Molekulární síta resp. zeolity jsou kovové alumino silikáty krystalické struktury. V porovnání s ostatními adsorpčními agenty se liší definovanou velikostí pórů. Tato molekulární síta adsorbují selektivně, tzn. adsorbují pouze molekuly definované velikosti, adsorpce ostatních je vyloučena, jelikož neprojdou skrz póry. Molekulární síta mají stále dobrou adsorpční kapacitu i při vyšších teplotách a nízké relativní vlhkosti. Při sušení je dosaženo velmi nízké zbytkové vlhkosti (nižší než 1 ppmv).