CDE..L..

Elektronický odváděč kondenzátu CDE..L..

Odváděče kondenzátu typu CDE..L.. jsou navrženy pro odloučení kondenzátu za systému stlačeného vzduchu, neobsahujícího agresivní složky. To znamená, že kapalina vykondenzovaná v systému stlačeného vzduchu je automaticky vypouštěna do atmosférických podmínek, aniž by došlo ke ztrátě vzduchu.

Rysy

Principiálně každý systém stlačeného vzduchu vždy produkuje kondenzát. Ten se projevuje v různém množství, obsahující vodu s příměsí oleje nebo ve formě zakoncentrovaných kapalin, odloučených filtrací. Výsledkem často bývá tvorba koroze, která navíc znečišťuje samotný kondenzát. Aby se zabránilo pronikání kondenzátu dále do systému stlačeného vzduchu, a tedy i jeho znečištění, musí být kondenzát pomocí odváděčů neprodleně vypouštěn přímo ze systému stlačeného vzduchu. Odváděče kondenzátu řady CDE..L.. mají v sobě akumulační nádobku pro hromadění kondenzátu, ze které se pak po určitém zdržení vypustí. Tato nádobka obsahuje magnetický plovákový senzor hladiny, který je sledovaný elektronickým systémem odváděče.