Sterilizace vzduchu / plynu – voda

Stlačené plyny, které přicházejí do přímého kontaktu s: složkami produktu, hotovým baleným výrobkem, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo výrobním strojem, se označují jako kritické a vyžadují sterilní filtraci, aby se zabránilo potenciální mikrobiální kontaminaci.

Plnicí stroje obvykle používají stlačené plyny v určitém okamžiku při plnění lahví, ať už pro formování lahví, proplachování / sušení lahví nebo tlačení produktu. Plyny vyžadují sterilizaci, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci kompromitující hotový produkt po zabalení.

Snadné ověření integrity filtrů za pomoci přístroje Valairdata 3