Automatizované systémy pro zpracování biologického materiálu – Single-Use

SciLog® ChemTec™

Systém pro přesné měření

The SciLog® ChemTec™ je vysoce přesný měřící systém, který poskytuje automatizaci pro specifické chemické a biologické aplikace.

Vlastnosti a výhody:

  • Uložené metody lineárního nebo exponenciálního dávkování podle hmotnosti nebo objemu.
  • Validované motody pro kontrolu pH a titraci, analytické (UV, zákal) sledování zařízení, preparativní chromatografie a udržování hmotnosti bufferu.
  • Automatické kroky s dálkovým nebo uživatelem definovaným alarmem a blokováním.
  • Programovatelné ovládání dvou 6-ti portových rotačních ventilů

 

SciLog® MabTec®

Systém pro udržování buněčné kultury

The SciLog® MabTec® je automatizovaný systém pro buněčné kultury o vysoké hustotě.

Vlastnosti a výhody:

  • Podporuje procesy s buněčnou kulturou o vysoké hustotě pomocí automatizovaných strategií růstu, výživy a perfuze.
  • Metody a alarmy pro ochrany veškerých vašich procesů s buněčnou kulturou.
  • Modulární kompaktní design obohatí současné seskupení.
  • Bezproblémová integrace do jakéhokoli bioreaktoru pro zvýšení výkonu.

 

SciLog® WeighStationTM

Řada SciLog® WeighStationTM je sortiment mobilních, kompaktních držáků na kontejnery (vaky)  s biologickým materiálem s integrovanými váhami pro manipulaci s gravimetrickou tekutinou.