Kolik vody je ve vzduchu

Obsah vody ve vzduchu

Pro správnou volbu odvlhčovacího zařízení je nezbytné znát vaše potřeby pro odvlhčení vzduchu. Tyto potřeby lze stanovit v následujících bodech.
Pro rychlé stanovení psychrometrických veličin je k dispozici online PsychroCalc.

1. Stanovit jaké klima je zapotřebí
Jaký problém způsobuje vzdušná vlhkost? Je tím problémem relativní nebo měrná vlhkost? Pochopitelně je nezbytné znát teplotu vzduchu pro správný výpočet velikosti odvlhčovací jednotky.

2. Zisk vlhkosti z ventilace
Ventilace by se měla minimalizovat při procesu odvlhčování vzduchu v prostoru. Ventilace běžně probíhá v každém prostoru otevíráním dveří nebo když si lidé větrají okny. Samotná těsnost místnosti může být nízká jen 0,1x výměny objemu/hod a nebo hůře těsná místnost s častým otevíráním dveří s výměnou vzduchu 0,3x objemu/hod.. Běžným ventilačním vzduchem je venkovní čerstvý vzduch, jehož parametry musí být známy.

mV = 1,2 • V • (x1-x2) / 1000
kde mV = zisk vlhkosti z ventilace [kg/h]
V = celková ventilace [m3/h]
x1 = obsah vody ventilačního vzduchu, nejčastěji se jedná o venkovní vzduch [g/kg]
x2 = obsah vody ve vzduch v místnosti [g/kg]

3. Zisk vlhkosti z lidí
Člověk je zdrojem vlhkosti když dýchá nebo když se potí. Člověk, který je v klidu, vydá cca 0,05 kg/h, zatímco pracující člověk uvolní ze svého těla až 0,3 kg/h.

4. Zisk vlhkosti z vodní hladiny
Z teplejší vody se odpařuje více vlhkosti do okolního vzduchu. Též suchý vzduch a výrazný průtok vzduchu nad hladinou způsobí vyšší odpařovací rychlost.

mw = s • A • (x1-x2) / 1000
kde mw = zisk vlhkosti z vodní hladiny [kg/h]
s = odpařovací koeficient, běžně 25 [kg/(m2 h)]
A = plocha vodní hladiny [m2]
x1 = obsah vody nasyceného vzduchu vtažený k teplotě vody [g/kg]
x2 = obsah vody ve vzduch v místnosti [g/kg]

5. Zisk vlhkosti odpařené z produktu
Je velmi obtížné stanovit zisk vlhkosti, která se odpařuje z výrobku zvláště v těch případech, kdy je to ovlivněno mnoha proměnnými. Hrubý odhad lze provádět případ od případ.

6. Zisk vlhkosti difuzí
V některých případech probíhá zátěž vzdušnou vlhkostí difuzními pochody skrze stěny budovy. Ve srovnání s ostatními výše uvedenými zisky je tento zisk běžně zanedbatelný. Aby se to objasnilo, máme k dispozici příkladový výpočet, ve kterém lze stanovit zatížení vlhkostí.