Vlhkost = skrytý nepřítel

Proč odvlhčovat?

Kondenzace

Vzdušná vlhkost nevykondenzuje na chladném povrchu tehdy, pokud má přilehlý vzduch rosný bod nižší, než je teplota tohoto povrchu. Vlastní kondenzace může vést k mnoha problémům, jako je koroze nebo zkraty elektrických soustav.

 

Koroze

Železo a ocel nebude korodovat pokud bude mít přilehlý vzduch relativní vlhkost pod 50% (RH). Odvlhčování vzduchu je často lepším a levnějším způsobem povrchové ochrany, než nátěrové systémy. Objekty, které jsou chráněny odvlhčováním vzduchu jsou například mostní konstrukce, elektrárny, lodě v doku a ocelové konstrukce na mořích.

 

 

Elektronika

Charakteristiky mnoha elektronických systému se mohou zásadně změnit při vyšší relativní vlhkosti – vzrůstá počet poruch.

 

Manipulace s hygroskopickými materiály


Kvalita suchých léčiv, suchých potravin, tvrdých bonbonů a ostatního hygroskopického materiálu může být udržována na cestě od výroby ke spotřebiteli pokud je v kontaktu se vzduchem s nízkou relativní vlhkostí. Pokud produkt hrudkuje, tím rychleji degraduje nebo se slepuje, potom je nutné uvažovat o odvlhčování. Většina požadavků na materiály spočívá v nízkém rosném bodě vzduchu a ten může být dosažen pouze sorpční technologií.

 

Tvorba námrazy

Led se nebude vytvářet, pokud má vzduch nižší hodnotu rosného bodu než je teplota styčného povrchu. Tento jev lze najít v chladírnách a mrazírnách, kde led výrazně snižuje výkon chladicího systému. Odvlhčení vzduchu sníží nebo zcela eliminuje tvoření námrazy.

 

Plísně a houby

Tvorbě hub a plísní lze zabránit pokud je vlhkost okolního vzduchu udržována pod 70% r.v.. Toto je důležité v mnoha situacích, například při skladování dřevěných výrobků. V domech s konstrukcí crawl space je často nezbytné nasadit odvlhčovač, aby se zabránilo tvorbě hub i plísní.

 

Zápachy

Nepříjemné zápachy budou výrazně sníženy při vlhkosti vzduchu pod 50%r.v.. Například v úpravně splaškové vody lze míru zápachu regulovat instalací odvlhčovače.

 

Sušení produktu

Nízká relativní vlhkost vzduchu je při sušení a chlazení produktu zásadním požadavkem k dosažení rychlého procesu. Pokud je sušený produkt citlivý na vysokou teplotu, pak nízkou relativní vlhkost vzduchu lze docílit pouze jeho odvlhčením. Při procesech chlazení produktu umožňuje suchý vzduch dosáhnout nižších teplot bez kondenzace, zrychlit proces a ušetřit náklady

 

Bakterie

Bakterie potřebuj vlhkost pro své přežití a množení. Často potřebná vlhkost pro množení bakterií je nalezena na hygroskopických materiálech. Pokud je okolní vzduch udržován pod 50% r.v.(RH), pak většina bakterií nenalezne vhodné prostředí pro své množení.

 

 

Vysoušení budov

Při vysoušení budovy, bez ohledu na to zda se jedná o novostavbu nebo zda se sanují škody po vytopení, je nejefektivnější metodou nasazení sorpčních odvlhčovacích systémů. Topením se pouze přesune vlhký vzduch do vyšších pater, topení a vlhký venkovní vzduch způsobí vysoké provozní náklady. Sorpčním odvlhčováním je vzdušná vlhkost odstraněna z budovy ven a zároveň velmi energeticky efektivním způsobem.