Membrána 99,5% – 95% N2

Membránové generátory dusíku Parker Hifluxx a Smartfluxx jsou samostatné moduly, do kterých se přivádí upravený stlačený vzduch. Membránové moduly používají stejnou technologii jako membránové sušiče, tj. rozdílem tlaků před a za membránou odchází ze vzduchu kyslík a dusík zůstává. Moduly neobsahují elektrické komponenty, čistota dusíku se nastaví ručně armaturami na výstupním potrubí.

Membránové generátory jsou vhodné pro menší výkony a mají řadu výhod:

  • Velice snadná montáž
  • Žádné elektrické napájení
  • Naprosto minimální požadavek na prostor
  • Vysoká spolehlivost držet požadovanou čistotu plynu