Adsorbéry oleje a uhlovodíků AKM, AK

Řada AKM, AK

Adsorbéry AKM a AK je naplněn speciálním druhem aktivního uhlí pro odstranění olejových par ze stlačeného vzduchu nebo plynů, proudících shora směrem dolů. Díky optimální době zdržení plynu v nádobě, rychlosti proudění, výšce sorpčního lože a kvalitě aktivního uhlí, je zbytkový obsah oleje na výstupu snížen na hodnotu 0.003 mg/m3.
Zkušenosti ukázaly, že životnost náplně při použití předřazeného mikrofiltru Zander, typ XL činí 10.000 provozních hodin. Doporučuje se pamatovat na výstupní prachový filtr, typ VL.

Provedení  podle velikosti formou ocelové nádoby nebo AL-profilu.

Typy AKM 75 a větší jsou standardně vybaveny indikátorem zbytkového oleje OP-01. Menší modely lze umístit na zeď.
Tyto adsorbéry lze též dodat v provedení Paint Compatible & Silicone Free