PCO2

Systém čištění oxidu uhličitého

Jednotka PCO2 zajišťuje vhodnou ochranu jakosti oxidu uhličitého na stupni přípustnosti použití k výrobě sycených nápojů. Poskytuje ochranu proti nečistotám a příměsím v oxidu uhličitém a to až na hodnoty desetkrát přísnější, než jsou hodnoty přípustné.

  • Zajišťuje dodržování jakostních požadavků, publikovaných Mezinárodní společností pro technologie výroby nápojů (ISBT)
  • Chrání procesy výroby nápojů před příměsemi v parní fázi

 

Stage 1  – Filtrace částic do 0,01 mikronu
Odstranění netěkavých organických zbytků (NVOR) a dalších kontaminujících látek až do 0,01 ppm

Stage 2 -Odstranění vodních par a částečné odstranění uhlovodíků

Stage 3 -Primární odstraňování aromatických uhlovodíků
(Benzen, toluen atd. a acetaldehydu)

Stage 4 – Odstranění sloučenin síry
(COS, H2S, DMS atd.)

Stage 5 – Filtrace částic 0,01 mikronu

Stage 6 – Místo použití VBACE sterilní plynové membrány.
Hi Flow Tetpor II

Interaktivní prezentace – PCO2 – English (Vyžaduje Adobe Flash)  

 PCO2 Next Generation Carbon Dioxide Quality Incident Protection Systems – Video