Adsorpční sušič DPS 1-8(A)

Adsorpční sušič DPS 1-8 (A)

Adsorpční sušiče řady DPS jsou navrženy pro sušení stlačeného vzduchu a dusíku na tlakový rosný bod -25°C až -70°C (v závislosti na konstrukci) při provozních tlacích 4 bar až 16 bar.

Při tzv. adsorpčním sušení proudí stlačený vzduch nádobou naplněnou sorpční náplní. Náplň zachytává ze vzduchu vlhkost a ukládá ji v sobě uvnitř pórů až do okamžiku nasycenou vodou. Nasycený sorbent pak musí být regenerován, tj. zachycená vlhkost musí být odstraněna z jemné struktury náplně, aby mohla být použita znovu pro další sušení.

Kontinuální provoz adsorpčního sušiče proto potřebuje dvě nádoby, které se při procesu sušení střídají. Jedna nádoba je určena k sušení stlačeného vzduchu (adsorpci) a ve druhé nádobě současně probíhá proces regenerace náplně (desorpce). U sušičů řady DPS trvá interval přepnutí mezi oběma nádobami za nominálních podmínek 5 minut.

V případě sušičů typu DPS se určité množství vysušeného vzduchu odvádí z výstupu (cca 15% nominální kapacity za nominálních podmínek). Toto množství stlačeného vzduchu vyexpanduje na atmosférický tlak a dál proudí nádobou, aby se náplň zregenerovala.  Suchý a odtlakovaný vzduch je extrémně nenasycený vlhkostí, a proto na sebe váže vlhkost zachycenou v sorbentu a následně ji odvádí přes tlumič hluku do okolí (studená regenerace).