DTS BVL

Vytápění s využitím tepla ventilátoru a chlazení v uzavřené smyčce v sacím režimu (vakuum) – nulové proplachy