DTS V

Adsorpční sušič DTS V

Adsorpční sušič řady DTS-V jsou navrženy pro sušení stlačeného vzduchu a dusíku na tlakový rosný bod -25°C až -70°C (v závislosti na konstrukci) při provozních tlacích 4 bar až 11 bar.

Na vyžádání konstrukční přetlak do 63 barg.

Funkce

Adsorpční sušiče typu DTS-V se skládají ze dvou tlakových nádob, které jsou oba naplněny vysoušecí náplní a jsou střídavě ovládány přepínáním. Stlačený vzduch, který se má sušit, protéká nádobou a vlhkost je důkladně odstraněna zmíněnou náplní (adsorpce). Současně se odstraňuje vlhkost uložená v náplni ve druhé nádobě (regenerace). Pokud je náplň v nádobě, ve které probíhá adsorpce, již nasycena vlhkostí, pak se nádoby mezi sebou přepnou a proces začíná znovu. Jeden úplný průběh adsorpce a regenerace v nádobě se nazývá cyklus a požadovaný čas je čas cyklu.

U sušičů řady DTS trvá pro nominální podmínky interval změny mezi adsorpcí a regenerací 6 hodin. A tak je celkový čas cyklu 12 hodin.

Regenerace využívá okolní vzduch, který je nasáván vývěvou, elektrickým ohřívačem ohřát a vpuštěn skrze regenerovanou náplň (ohřev). Horký vzduch na sebe váže zachycenou vlhkost a vynáší ji ven do okolí (teplá regenerace).

Chlazení probíhá obdobných způsobem, avšak s vypnutím topením – a bez nutnosti proplachovacího suchého vzduchu (rychlé chlazení).

Další úspory energie lze u uživatele najít v použití alternativních médií (tj. pára nebo horká voda) a/nebo použitím tepelné izolace.

Rysy

Sušiče obsahují 2 vrstvy sorpční náplně, sestávající z 30% vodě odolného silikagelu WS a 70% vysoce kvalitního silikagelu N. Náplň má velkou sorpční kapacitu a dlouhou životnost po řadu let. To zajistí stabilní a nízký tlakový rosný bod.

Vytápění a chlazení v sacím režimu (vakuum) – nulové proplachy

Funkční princip