ecodry KE-MT 120-600

Adsorpční sušení Zander®, Ecodry KE-MT Multitronic

Přepracovaný purifikační systém KE-MT pro vyšší kapacity je tvořen pouze adsorpčním sušičem na principu PSA (regenerace tlakovou expanzí a bez použití tepla). Doporučuje se použít vstupní mikrofiltr řady XL a též koncový prachový filtr řady ZL.

Rozšířením sušiče o absorbér uhlovodíků AK vnikne systém, jenž zajistí za normálních podmínek obsah těchto látek do 0,003 mg/m3.

Sušič KE-MT lze dodat v provedení Silicone Free & PaintCompatible

Rysy:

  • základní kapacita do 6100 m3/h
  • napájení 230VAC, 40W
  • 10-minutové cykly, 12x za hodinu – dodatečná úspora regeneračního vzduchu 5,6% oproti ostatním
  • Dosažitelný TRB v rozsahu -25 až -70°C – vysoká provozní bezpečnost
  • Multitronic – mikroprocesorová řídící jednotka s možností synchronizace s kompresorem – volitelně nastavitelná hodnota TRB
  • Ventilový blok nové konstrukce s ventily s přesně definovanou polohou, přímo ovládané i pro regeneraci – stabilita v každé provozní situaci
  • Funkční displej zobrazuje pomocí LED diod stav zařízení
  • Efektivní regulace chodu podle skutečné hodnoty TRB – úměrné snížení provozních nákladů k zatížení zařízení
  • Speciální nerezové podpůrné síto s uklidňující zónou, zajišťující optimální rychlostní profil nádobou – delší životnost náplně
  • Tlakové nádoby jsou vyráběny podle předpisů PED, ASME, China Stamp, ISPESEL, SdM, UDT – alternativnost řešení