EN 12021

… „standard dýchacího vzduchu“

EN 12021
Dýchací přístroje – Stlačené plyny pro dýchací přístroje
Druhé vydání (2014)
Specifikace pro (DIN) EN 12021

 • podmínky a defince
 • referenční podmínky
  • 1,013 bar ; 20°C (atmospheric reference condition)
  • všechny relativní údaje jsou uvedeny v objemových procentech (suchý plyn).
 • požadavky na:
  • dýchací vzduch
  • vzduch kompatibilní s kyslíkem (upravený přírodní vzduch s obsahem (21±1)% O2)
  • vzduch ochuzený o dusík a obohacený o kyslík (Nitrox).
  • dýchací kyslík
  • směsi kyslíku a dusíku
  • směsi kyslíku a helia (Heliox)
  • směsi kyslíku, helia a dusíku (Trimix).
  • helium
 • Označení
 • další informativní obsah (příloha)
Kromě obecného vyloučení toxických nebo škodlivých účinků tato norma stanoví požadavky na obsah kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, oleje a vlhkosti v dýchacím vzduchu. Kromě toho musí být dýchací vzduch bez zápachu a chuti.

 

Příklady označení:

Název dýchacího vzduchu – směs – EN 12021
U směsí popisuje první údaj obsah kyslíku, druhý údaj obsah helia. Obsah „zbývajícího“ dusíku je výsledkem směsi, a proto se neuvádí.

 • Dýchací vzduch – EN 12021
 • Kyslík – EN12021
 • Nitrox – 30 – EN 12021 = (30 ± 1)% kyslíku [ a (70 ± 1)% dusíku].
 • Heliox – 14/86 – EN 12021 = (14 ± 0,5)% kyslíku a (86 ± 0,5)% helia
 • Trimix – 16/40 – EN 12021 = (16 ± 0,5)% kyslíku a (40 ± 1)% helia [ a (44 ± 1,5)% dusíku].

 

Aktuální vydání normy ISO 8573-1 bohužel neuvádí označení pro popis požadavků normy EN 12021 na stlačený vzduch. Mezi těmito dvěma normami tedy neexistuje žádný vztah.

 

Robustní a komplexní norma pro (průmyslový) dýchací vzduch.

 

Poměrně složitý a nerozlišující rozhodovací strom pro určení požadovaného obsahu vlhkosti.

 

Normy jsou chráněny autorským právem

Proto je distribuuje výhradně např. v Německu nakladatelství Beuth-Verlag (www.beuth.de).