VDMA 15390

… „vysvětlující standard“

Specifikace VDMA řady 15390 je:

  • národní aplikační příručka pro řadu norem ISO 8573
  • jakousi náhradou za již neaktualizované normy DIN ISO 8573.
  • rozšíření řady norem ISO 8573, které navíc poskytuje doporučení pro třídy čistoty stlačeného vzduchu pro konkrétní aplikace, vysvětlení a užitečný informativní obsah.
  • „malé kompendium“ pro technologie úpravy stlačeného vzduchu
  • řídící dokument pro specifické aplikace, např. potravinářské a nápojové, farmaceutické (včetně obalů) nebo mokré lakování.
Specifikační list VDMA je uznávaný technický předpis, tj.

  • „oficiálně jen“ doporučení,
  • může ale definovat „stav techniky“ a stává se tak závazným pravidlem.
  • podobný význam jako norma DIN

 

Společný název této řady specifikací VDMA je

Čistota stlačeného vzduchu – Typické třídy čistoty pro konkrétní aplikace podle normy ISO 8573-1:2010
a návod na vytváření a ověřování ….

zabývá se těmito částmi …

VDMA 15390-1
VDMA 15390-2
VDMA 15390-3

(…. vhodná čistota stlačeného vzduchu pro nátěry. Již brzy)

VDMA 15390-4

(…. sterilní stlačený vzduch. Ve fázi projektu)

 

Série specifikací VDMA 15390 je k dispozici také v angličtině.

 

Obecně doporučené údaje týkající se úpravy stlačeného vzduchu, čistoty stlačeného vzduchu a měření čistoty stlačeného vzduchu (ISO 8573), zejména pro specializované aplikace stlačeného vzduchu. Jako uznávané technické pravidlo lze vzít odkaz na specifikaci VDMA řady 15390, aby se prokázal soulad se „stavem techniky“.

 

Normy jsou chráněny autorským právem

Proto je distribuuje výhradně např. v Německu nakladatelství Beuth-Verlag (www.beuth.de).