ISO 7183

… „standart pro sušiče stlačeného vzduchu“

Norma ISO 7183 specifikuje normalizované zkušební metody pro stanovení technických vlastností sušičů stlačeného vzduchu. Cílem normy ISO 7183 je dosáhnout standardizovaných, a tedy srovnatelných technických charakteristik, které umožní porovnávat výkonnost nebo ekonomickou efektivnost různých výrobků.

ISO 7183
Sušičky stlačeného vzduchu – Specifikace a testování
Druhé vydání (2007)
Specifikace normy ISO 7183

 • podmínky a definice, symboly, jednotky a indexy
 • technické vlastnosti sušičů stlačeného vzduchu, určené pro rozsah pracovních tlaků 0,5 až 16 barů při jmenovitém objemovém průtoku – definice a typické zkušební metody pro:
  • tlakový rosný bod (měřeno podle ISO 8573-3)
  • objemový průtok
  • diferenční tlak
  • spotřebu stlačeného vzduchu (regenerační resp. proplachovací vzduch, ztráty expanzního vzduchu)
  • spotřeba dalších energií (elektrická energie, horká pára, …)
  • teplota na výstupu
  • hladina hluku (měřeno podle ISO 3744 resp. ISO 9614-2)
 • technické charakteristiky při částečném zatížení u sušiček s úsporným řízením (75%, 50%, 25%, 0%)
 • vzorce pro převod a výpočet, např. tlak nasycené vodní páry.
 • protokol o zkoušce (příklad)
 • další informativní obsah (příloha)

Všechny výsledky lze shrnout do protokolu o zkoušce, který pak lze použít jako druh zkušebního certifikátu podle normy ISO 7183 pro sušičku stlačeného vzduchu.

 

U specificky navržených projektů a velkých sušiček stlačeného vzduchu lze všechny zkoušky podle normy ISO 7183 obvykle provádět pouze v místě jejich konečné instalace vzhledem k infrastruktuře potřebné k provozu sušičky.

 

Měření hladiny hluku je u vysoušecích sušiček omezeno nebo již není možné provést vyhovující zkoušku v místě konečné instalace.

 

Norma ISO 7183 nabízí pouze standardizovanou metodu pro stanovení a popis konzistentních technických vlastností sušiček stlačeného vzduchu.

 

V reálném životě je použití normy ISO 7183 stále omezeno na kondenzační sušičky nebo na sériové výrobky, ačkoli norma ISO 1783 byla svým druhým vydáním rozšířena na sušičky kondenzační, vysoušeče a membránové sušičky stlačeného vzduchu. Důvodem jsou komplexní, často rozsáhlé, a tudíž finančně náročné zkoušky, které ospravedlňují úsilí pouze u sériových výrobků s jejich velkým množstvím, resp. omezené použití některých zkušebních metod u suiščů stlačeného vzduchu.

 

Normy jsou chráněny autorským právem

Proto je distribuuje výhradně např. v Německu nakladatelství Beuth-Verlag (www.beuth.de).