Před-stabilizace piva

2Předstabilizace znamená jemnou filtraci čirého piva, které bylo již vyčiřeno z důvodu, aby se snížila úroveň mikroorganismů a zákalu před dalším zpracováním / skladováním v následujících krocích výrobního procesu.