Trap filtrace piva

Po fermentaci má várka nebo tzv.: „zelené pivo“ vysoký stupeň obsahu pevných látek a suspendovaného materiálu, do kterého můžeme zařadit ; mladinu (zbytky sladového ječmene), kvasinkové buňky, tuky a proteiny. To vše obvykle tvoří sediment na dně fermentační nádoby který se označuje jako kal. V tomto stavu bude pivo vypadat zakaleně a může se zhoršit, pokud jej dále neošetříme. Aby bylo možné vyrobit čiré, vizuálně přitažlivé pivo s určitou skladovatelností po zabalení, bude zde nutné vyčeření a stabilizace.

První fází tohoto procesu je separace pevných kalů z tekuté várky. K tomuto úkonu můžeme využít celou řadu technik, včetně odstředění, fyzikální stabilizace přidáním činidel, jako je PVPP a slída, cross – flow filtrace nebo prášková filtrace pomocí křemeliny (DE). Všechny tyto procesy nejsou absolutní a některé pevné částice mohou zůstat v pivu. Z tohoto důvodu je zapotřebí takto upravené pivo ještě filtrovat.

Systém Trap filtru je speciálně navržen tak, aby zachytil všechny pevné částice, které v pivu zůstali i po první fázi filtrace (například po filtraci křemelinou) po fermentaci. Cílem tohoto stupně filtrace je zajistit konzistentní úroveň odfiltrovaných částic z důvodu, aby se do dalších částí výrobního procesu dodávala definovaná kvalita čirého piva. Konzistentní kvalita piva dodávaného z této fáze procesu pomůže zajistit maximální účinnost následných operací používaných pro mikrobiální stabilizaci.